Zwolnieni z Teorii

Zwolnieni z Teorii

Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska praktyczna olimpiada dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Od 18 września 2023 r. trasowiczki i trasowicze olimpiady odwiedzają wybrane szkoły w Polsce, inspirując młodzież do rozwoju kreatywności, komunikatywności czy kooperacji. 26 września 2023 r., na zaproszenie doradcy zawodowego, na spotkanie w auli Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie przyjechała Ola, która zachęcała uczniów do realizacji projektu społecznego. Może on dotyczyć edukacji, kultury, ekologii i natury, zdrowia i sportu, przestrzeni miejskiej, społeczeństwa obywatelskiego, czy społeczności lokalnej. Wykonując projekt zdobywacie praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, uczycie się zarządzania, pracy zespołowej, komunikacji i rozwiązywania problemów oraz zdobywacie międzynarodowe certyfikaty pomocne przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia.

Tworząc własny projekt społeczny: zbierasz zespół, ustalasz zakres działań, harmonogram i budżet, a potem wdrażasz to w życie: negocjujesz z partnerami, pozyskujesz finansowanie i odbierasz międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami wydany przez Project Management Institute ATP. PMI to prestiżowa instytucja zrzeszająca 500 tysięcy kierowników projektów z całego świata, która wyznacza globalne standardy w zarządzaniu.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: https://zwolnienizteorii.pl/

Skip to content