Wycieczka do Hotelu Europa.

Dnia 6 listopada grupa 2 z klasy I HB wraz z nauczycielkami przedmiotów hotelarskich: Joanną Kuleszą i Joanną Politowicz odwiedziła lubiński hotel Europa w ramach wycieczki zawodoznawczej. Uczniowie zapoznali się z rodzajami i wyposażeniem jednostek mieszkalnych, organizacją pracy w dziale służby pięter oraz zakresem usług podstawowych i dodatkowych świadczonych przez hotel. Dzięki temu mieli okazję do konfrontacji teorii z praktyką. W ramach rekreacji uczniowie zmierzyli się w kręgielni hotelowej. Obsługą grupy zajmowała się absolwentka naszej szkoły – Wiktoria, która obecnie pracuje w hotelu, dając dowód na to, że nasi uczniowie kształceni są na najlepszych zawodowców.


Joanna Kulesza

Skip to content