U pancerniaków

7 czerwca 2021 r. klasa 1A III liceum Ogólnokształcącego rozpoczęła tygodniowy obóz wojskowy. Licealiści zaczęli zajęcia od przeszkolenia w zakresie BHP i PPOŻ, a następnie przeszli do ćwiczeń musztry. Obóz odbywa się na obiektach poligonowych 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.
W ramach popołudniowych zajęć uczniowie przećwiczyli marsz ubezpieczony oraz topografię wojskową i wyznaczanie azymutów. Następnego dnia, po porannej zaprawie, uczniowie pod przewodnictwem instruktorów doskonalili musztrę i oglądali Salę Tradycji 10. Brygady, po czym udali się wojskowymi ciężarówkami do Muzeum Obozów Jenieckich na terenie Stalagu VIII C.

W takcie zaś popołudniowych zajęć uczniowie mogli przećwiczyć pierwszą pomoc.

 

Zebrania z rodzicami

W dniu
18 listopada 2021 r.
(czwartek)
zapraszamy
Wszystkich Państwa
na

Rodziców klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych
o godzinie 17.00.

Skip to content