Sukces Mateusza Dziągwy z klasy IV AG w konkursie Poznajemy Ojcowiznę

Mateusz Dziągwa z klasy IV AG zajął I miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę” na szczeblu wojewódzkim w kategorii prezentacja multimedialna. Losy pracy „Metamorfozy mojego miasta” rozstrzygały się w siedzibie PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze Nagroda została uroczyście wręczona Mateuszowi przez pana Dyrektora Artura Pastucha. Praca przeszła do etapu ogólnopolskiego wspomnianego konkursu.

Mateusz brał udział w pracochłonnym projekcie interdyscyplinarnym na temat zmian wizerunku Lubina na przestrzeni lat, w tym zmian pod wpływem odkryć rud miedzi przez Patrona naszej szkoły, który tym odkryciem przyczynił się do szczególnego rozwoju naszego miasta i regionu jak nikt dotąd.  Aby praca mogła powstać autor musiał przeczesać dostępne monografie o Lubinie z różnych lat i setki fotografii ze stron polskich i niemieckich. Nie wiedział, że czekają go pot i łzy…  O projekcie, którego finałem była praca multimedialna tak wysoko oceniona przez jurorów, dużo można by było jeszcze napisać … Mateusza twórcza niecierpliwość została wynagrodzona. Zaangażował on do pomocy również swoich rówieśników, którzy mają także udział w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia na różnych etapach. Mamy nadzieję, że to zainteresowanie przełoży się na ich osobisty wkład w dalszy rozwój Lubina i aktywność na jego rzecz. W przyszłym roku szkolnym w pewny jesienny dzień wyemitujemy prezentację na holu parteru naszej szkoły. Mateusz zadeklarował też, że chętnie „Metamorfozy mojego miasta” pokaże klasom, jeśli uczniowie będą mieli taką chęć.

Opiekun pracy

Joanna Grodzka

Skip to content