Style w architekturze

28 maja na 1 godz. lekcyjnej w auli odbędzie się konkurs o stylach w architekturze. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich uczniów naszej szkoły.

Konkurs obejmuje następujący zakres materiału:

1. Cechy stylów (porządek dorycki, joński koryncki, styl romański, gotycki, renesans, barok, klasycyzm, secesja i modernizm);
2. Podstawowa wiedza na temat elementów architektonicznych;
3. Rozpoznawanie zabytków Polski;
4. Podstawowa znajomość zabytków europejskich;

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

mgr Joanna Grodzka i mgr Ewa Waśniewska

Skip to content