Studia za granicą.

22 września 2020 r. Jagoda Ostaszewska rozpoczęła cykl spotkań zawodoznawczych, organizowanych przez doradcę zawodowego – Joannę Krasny. W auli Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie, studentka psychologii University of Essex w Colchester w Anglii spotkała się z młodzieżą, której opowiedziała o przebiegu rekrutacji na studia za granicą. Jagoda podpowiedziała, jak przygotować się do matury, jak dokonać wyboru przedmiotów rozszerzonych, gdzie szukać informacji i pomocy rekrutując się na uczelnie zagraniczne. Omówiła warunki lokalowe na campusie i jak odbywa się proces nauczania. Młodzież dowiedziała się również o kosztach utrzymania, kredytach dla studentów i możliwości podjęcia pracy w czasie nauki. Dziękujemy za spotkanie i życzymy Jagodzie dalszych sukcesów.

Skip to content