Spotkania z Policją

Spotkania z Policją

W dniach 21.04 oraz 24.04.2023r. uczniowie klas maturalnych w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie, mieli okazję do spotkania się z funkcjonariuszami Komendy Policji w Lubinie w ramach oddziaływań prewencyjno – edukacyjnych dotyczących tematyki handlu ludźmi.
W czasie spotkania poruszone zostały również kwestie związane z przyszłą pracą w służbach mundurowych policji.
Całością spotkań koordynowała Pani Dyrektor Agnieszka Ostaszewska.

Spotkania z Policją
Spotkania z Policją
Skip to content