Rozstrzygnięcie konkursu „Przyroda w obiektywie”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, za piękne zdjęcia ukazujące fascynującą przyrodę Polski. Tym bardziej, że z fotografowaniem przyrody związana jest jej obserwacja i zgłębianie o niej wiedzy. Przypomnijmy, że w tym roku konkurs odbywał się pod hasłem „Ocalmy bioróżnorodność”, której istnienie jest ważne dla każdego z nas, wręcz niezbędne. Warto o tym pamiętać i działać na rzecz jej ochrony.

Szczególne gratulacje dla zwycięzców konkursu:

I miejsce: Jula Chirowska 1AP

II miejsce: Olaf Żmijewski 2d LO

III miejsce: Patrycja Bednarczyk 2A

Skip to content