Obchody Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach

Obchody Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zwraca się do Państwa z prośbą o udzielenie wsparcia i udostępnienie dla rodziców/opiekunów uczniów Waszej Szkoły na stronie internetowej elektronicznej wersji materiałów edukacyjnych w ramach trwającej ogólnopolskiej kampanii „Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach” w okresie od 18-24 listopada 2023 roku.

Inicjatywa jest odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów  na antybiotyki . Powyższe działania mają na celu zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości ogółu społeczeństwa oraz pracowników ochrony zdrowia na temat tego, czym jest oporność na antybiotyki oraz przekazywania informacji o jej  konsekwencjach  i jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka .

https://antybiotyki.edu.pl/

Link do materiałów edukacyjnych dostępne w sekcji „Materiały dla pacjentów”:    https://antybiotyki.edu.pl/edwa/info-materialy-graficzne.php

STOP antybiotykom
Skip to content