Konkurs szkolny na prezentację multimedialną z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości

Konkurs szkolny na prezentację multimedialną

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie zorganizowanym z okazji 103.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Niepodległa…”.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PT. „NIEPODLEGŁA…” Z OKAZJI OBCHODÓW NARODOWEGO ŚWIETA NIEPODLEGŁOŚCI NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

Celem konkursu jest:

 • wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w 103.rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich

Przebieg konkursu:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
 • uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie Microsoft PowerPoint, która zawierać będzie minimum 10 slajdów

Prezentacja powinna spełniać następujące kryteria:

 • zostać wykonana w programie Microsoft PowerPoint (.PPTX lub .PPT)
 • składać się z minimum 10 slajdów
 • zawierać treści zgodne z tematem
 • zawierać informacje o autorze pracy (imię, nazwisko, klasa)
 • zawierać bibliografię (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji)

Czas trwania konkursu:

 • oddawanie prac: do 9 listopada 2021 roku do godziny 12.00
 • oficjalne ogłoszenie wyników: 10 listopada 2021 r. o godzinie 9.00

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • złożenie pracy spełniającej kryteria określone w regulaminie konkursu w terminie do 9 listopada 2021 roku do godziny 12.00. Wykonane prace należy przesłać drogą mailową do p. Haliny Kozdry na adres: h.kozdra@zs2lubin.pl (w temacie emaila podajemy: SZKOLNY KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ, a w treści imię, nazwisko, klasę autora prezentacji)

Jury powołane przez organizatora oceni nadesłane prezentacje biorąc pod uwagę:

 • wartość merytoryczną
 • sposób zaprezentowania tematu
 • stronę artystyczną
 • jakość techniczną

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 10 listopada 2021 r. na stronie internetowej szkoły oraz przez radiowęzeł szkolny. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

Organizator:

Halina Kozdra

Skip to content