CZAS NA POLIGON

CZAS NA POLIGON
Klasa 2a OPW rozpoczęła w czwartek 21 września comiesięczne wyjazdy do Świętoszowa. Uczniowie pogłębiali wiedzę dotyczącą sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej, obowiązującego w SZ RP, ponadto doskonalili umiejętności z zakresu musztry zespołowej oraz indywidualnej. Na koniec odbyły się zajęcia z maskami gazowymi, z którymi kadeci ,,zaprzyjaźnili się” na majowym obozie.
Skip to content