Wnioski na Bilet + na rok szkolny 2023/2024

Bilet +

Do dnia 5 września 2023 do godziny 15.00 sekretariat szkoły przyjmuje wnioski na udział uczniów w programie Bilet +. Informujemy, że w programie mogą wziąć udział jedynie uczniowie zamieszkujący Gminę Wiejską i Miejską LUBIN. Wnioski dla uczniów zamieszkujących w mieście Lubin są inne niż dla uczniów z Gminy Wiejskiej Lubin.

  1. wniosek załącznik nr 1 – składają uczniowie zamieszkali w Lubinie, w przypadku uczniów niepełnoletnich wniosek wypełnia rodzic/prawny opiekun
  2. wniosek załącznik nr 2 – składają uczniowie zamieszkali w Gminie Lubinie, wniosek wypełnia rodzic/prawny opiekun

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły, u wychowawcy lub ze strony szkoły.

Skip to content