Program ERASMUS+

Edycja 2019

W roku szkolnym 2018/2019  szkoła realizowała projekt o numerze  2018-1-PL01-KA102-049441, który był  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Projekt umożliwił  25 uczniom   klas III  uczących  się w zawodach technik hotelarstwa,  technik obsługi turystycznej,  technik  logistyk, technik żywienia               i usług gastronomicznych oraz fototechnik realizację  miesięcznych   praktyk  zawodowych we Włoszech  oraz w Hiszpanii.

Raport ewaulacyjny II Link

 

EDYCJA 2015

Od 1 marca 2015r. grupa dwudziestu uczniów z klas III uczących się w zawodach technik hotelarstwa, obsługi turystycznej, logistyk oraz ekonomista, wraz z nauczycielkami Ingą Kruk i Ewą Waśniewską, uczestniczy w 3-tygodniowej praktyce zawodowej w Bolonii, we Włoszech. Praktyka i pobyt w Bolonii realizowane są w ramach projektu Erasmus+, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Skip to content