Sposoby uczenia się – wsparcie dla uczniów

Szanowni Uczniowie,

  w obliczu zaistnienia niespodziewanych okoliczności, w których się wszyscy znaleźliśmy, a które dotyczą rozwoju sytuacji epidemicznej w naszym kraju, w trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo, jako Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny proponujemy
i zachęcamy, by zaznajomić się z podanymi poniżej materiałami, mającymi ułatwić Wam proces adaptacji w nowych okolicznościach i sytuacji, jakimi jest nauka własna i konsultacje wspierane przez e-learning. Są to:

  • Porady i konsultacje indywidualne z pedagogami szkolnymi, w zależności od potrzeb uczniów oraz rodziców przy wykorzystaniu e-dziennika.

 

Ze swej strony życzymy wszystkim zdrowia oraz świadomej dbałości
o bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych.Z wyrazami szacunku

Pedagodzy szkolni
w ZS Nr 2 w LubinieSkip to content