Rekrutacja 2022

Rekrutacja Lubin – Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Rekrutacja 2022

Rekrutacja do szkoły prowadzona będzie od dnia 16 maja 2022 z wykorzystaniem systemu informatycznego Dolnośląskie – Nabór Szkoły ponadpodstawowe firmy VULCAN.

Tymczasem już teraz prosimy o zapoznanie się z kierunkami kształcenia oraz zasadami rekrutacji, a w środę, 6 kwietnia 2022 od godziny 15:00 zapraszamy do Złapania szpaka, czyli na Dzień Otwarty.

„Szpakowa” czeka na Ciebie!

Najważniejsze daty dotyczące rekrutacji i egzaminu 8-klasisty

1. Od 16 maja do 20 czerwca
16.05
Start rekrutacji - złóż wniosek

Uwaga!

Kandydaci wybierający Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) składają wniosek do 31 maja 2022r. (nawet gdy jest to szkoła kolejnego wyboru).

24-26.05
Egzamin Ósmoklasisty

24.05 - język polski

25.05. - matematyka

26.05 - język obcy nowożytny

31.05
Koniec składania wniosków do OPW

Do Oddziału Przygotowania Wojskowego wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej do 31 maja 2022r. (nawet gdy jest to szkoła kolejnego wyboru).

7.06
godz. 12.00
Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW)

Pamiętaj!!!

Przed testem zarejestruj się i złóż wniosek w systemie. Test jest obowiązkowy dla wszystkich kandydatów, którzy w swoim wniosku wybrali OPW.

20.06
Koniec składania wniosków (I tura)
2. Od 24 czerwca do 13 lipca
24.06
Koniec roku szkolnego

Start dostarczania dokumentów, składania wniosków i nanoszenia w nich zmian

1.07
Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty

1.07 - ogłoszenie wyników

8.07 - wydanie zaświadczeń

13.07
Koniec dostarczania dokumentów

Koniec dostarczania dokumentów, składania wniosków i nanoszenia na nich zmian

3. Od 21 lipca do 1 sierpnia
21.07
Ogłoszenie kandydatów zakwalifikowanych
22.07
Start potwierdzania woli przyjęcia
29.07
Koniec potwierdzania woli przyjęcia
1.08
Ogłoszenie listy przyjętych
W skrócie:
  1. Od 16 maja do 20 czerwca, godz. 15:00 lub od 24 czerwca do 13 lipca, godz. 15:00 składacie wniosek.
  2. Od 24 czerwca do 13 lipca godz. 15:00 do szkoły pierwszego wyboru dostarczacie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (oryginały lub kopie).
  3. Od 22 lipca do 29 lipca macie czas na potwierdzenie woli przyjęcia – zanosicie oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, jeśli nie dostarczyliście ich wcześniej.

Rekrutacja Lubin- Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Rekrutacja Lubin
Rekrutacja Lubin

Rekrutacja Lubin – Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Rekrutacja Lubin

Rekrutacja Lubin – Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Skip to content