Prawa konsumenta – spotkanie z rzecznikiem

Prawa konsumenta – spotkanie z rzecznikiem. Tradycją w naszej szkoły stały się spotkania z panią Wiesławą Sulimą – Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta. Pani Rzecznik odwiedziła nas w dniu 11 czerwca 2018 r. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas trzecich: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsług turystycznej, technik ekonomista i technik hotelarz.
Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej, głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumenta. Pani Rzecznik wyjaśniła procedurę składania reklamacji, jak również różnicę pomiędzy gwarancją a rękojmią. Omówiła również problemy wynikające z zawierania umów na odległość i poza lokalem. Na koniec Pani Wiesława Sulima zwróciła się do młodzieży z apelem o wyczulenie osób starszych – dziadków, rodziców, aby z rozwagą podchodziły do różnych ofert telefonicznych czy pokazów, na których oferuje się towary, zwróciła również uwagę na fakt, że trzeba zawsze przed podpisaniem umowy kupna – sprzedaży zapoznać się dokładnie z jej treścią.

Dziękujemy Pani Wiesławie Sulimie – Powiatowemu Rzecznikowi Praw Konsumenta za przeprowadzenie prelekcji na temat praw konsumenta.

Organizatorem spotkania była Elżbieta Kotlińska i Joanna Szponarska.

Prawa konsumenta – spotkanie z rzecznikiem - galeria zdjęć
Skip to content