„Pole elektromagnetyczne i jego działanie” – podsumowanie akcji.

W I półroczu, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lubinie, w naszej szkole prowadzona była akcja informacyjna dotycząca szkodliwego działania pól elektromagnetycznych w związku z użytkowaniem urządzeń emitujących te pola, np. telefony komórkowe, routery WI-FI, stacje bazowe telefonii komórkowej, itp. Celem akcji była profilaktyka zagrożeń, edukacja i uświadamianie użytkowników urządzeń bezprzewodowych, jak ograniczać narażenie i korzystać z nich w bardziej bezpieczny sposób.

W związku z tym w naszej szkole  zrealizowane zostały następujące zadania:

  1. ramach lekcji przedmiotowych z fizyki odbyły się zajęcia na temat: Pole elektromagnetyczne i jego działanie, które przeprowadził p. Arkadiusz Kozłowski – nauczyciel fizyki,
  2. na godzinach wychowawczych w ramach tej akcji wychowawcy klas przedstawili uczniom treść Deklaracji z Nikozji dotyczącej pól elektromagnetycznych, w której znajdują się zalecenia bezpiecznego korzystania z urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne i minimalizowanie narażenia,
  3. w wybranych klasach odbyła się prelekcja na temat: Pole elektromagnetyczne – sposoby ograniczania osobistej ekspozycji, przygotowana i wygłoszona przez p. Justynę Budzanowską – organizatora i koordynatora projektu,
  4. rozpropagowano ulotki z piktogramami oznaczającymi bezpieczne strefy oddziaływania pola elektromagnetycznego oraz strefy zagrożenia.
 Justyna Budzanowska
   koordynator Zespołu ds. BHP w szkole
   specjalista ds. BHP
Skip to content