Oddział Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Oddział Przygotowania Wojskowego

W odpowiedzi na wniosek Powiatu Lubińskiego 11 kwietnia 2022 r. Minister Obrony Narodowej udzielił zezwolenia na utworzenie w III Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie oddziału przygotowania wojskowego wskazując 10 Brygadę Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, jako jednostkę odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów oddziału. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony bez konieczności składania ponownego wniosku do MON.

Pierwszy oddział przygotowania wojskowego zostanie uruchomiony 1 września 2022 r.

Uczniowie otrzymają umundurowanie i wyposażenie: kamizelki taktyczne, repliki pistoletu ASG, plecaki medyczne z wyposażeniem do kwalifikowanej pierwszej pomocy, repliki granatu ręcznego oraz radiotelefony. 

Będą realizowali program szkolenia wojskowego opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, który uwzględnia  zajęcia z musztry, regulaminów, ceremoniału wojskowego, podstaw wychowania wojskowego, podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego i pomocy medycznej na polu walki.

W klasie IV uczniowie wezmą udział w obozie szkoleniowym zorganizowanym na terenie jednostki patronackiej.

Absolwenci oddziału będą mogli liczyć na konkretne korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, czy dodatkowe punkty rekrutacyjne na uczelnie wojskowe.

Warto nadmienić, że szkoła posiada duże doświadczenie w zakresie szkolenia wojskowego, które realizuje od czterech lat w klasach mundurowych.

Wszystkich kandydatów do oddziału przygotowania zapraszamy na testy sprawnościowe. Szczegóły w zakładce rekrutacja.

Skip to content