Nawiązaliśmy współpracę z Akademią Nauk Stosowanych w Głogowie

Nawiązaliśmy współpracę z Akademią Nauk Stosowanych w Głogowie

Dnia 5 grudnia 2023 r. Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie mgr Artur Pastuch, mając na uwadze rozwój młodzieży oraz troskę o jakość kształcenia na poziomie studiów wyższych, podpisał list intencyjny dotyczący przystąpienia do Rady Dyrektorów Szkół Średnich, która jest ciałem opiniotwórczym i doradczym Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie. Wspólnie realizowane przedsięwzięcia o charakterze naukowym i kulturalnym, będą działać na rzecz rozwoju szkoły i uczelni oraz zbliżenia środowiska szkolnego i akademickiego. Dyrektor zadeklarował aktywne uczestnictwo w pracach Rady, w zakresie podnoszenia efektywności i atrakcyjności kształcenia.

Nawiązaliśmy współpracę z Akademią Nauk Stosowanych w Głogowie
Nawiązaliśmy współpracę z Akademią Nauk Stosowanych w Głogowie
Skip to content