NASZE ATUTY

NASZE ATUTY

POSIADAMY ZNAKOMITE ZAPLECZE DO NAUKI ZAWODU

– multimedialne pracownie informatyczne,
– pracownie z tablicami interaktywnymi,
– doskonale wyposażona pracownia hotelarska,
– doskonale wyposażona pracownia turystyczna,
– pracownia technologii żywienia wyposażona w profesjonalny sprzęt gastronomiczny.

PROJEKTY I PRAKTYKI

– praktyki zawodowe odbywane w firmach, urzędach, bankach, hotelach, biurach turystycznych, lokalnych przedsiębiorstwach, na promach Unity Line i innych instytucjach w kraju i zagranicą,
– praktyki we Włoszech, w Portugalii, na Malcie w ramach programu ERASMUS+ i POWER,
– organizacja we współpracy z siecią europejskich ofert pracy EURES i Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, płatnych praktyk hotelarskich i gastronomicznych w Austrii,
– udział w branżowych targach krajowych i międzynarodowych,
– zajęcia branżowe warsztatowe w wyspecjalizowanych ośrodkach symulacyjnych,
– dodatkowe kursy AutoCAD, PHOTOSHOP, wózków widłowych, magazyniera, obsługi kas fiskalnych, kelnerski, barmański, animatora czasu wolnego,
– uczestnictwo w projekcie edukacyjnym Era Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej,
– patronat Santander Bank w Lubinie nad projektem „Bezpieczna szkoła”,
– współpraca z lokalnymi biurami turystycznymi, hotelami, bankiem Santander Bank, PKO SA, szkołami policealnymi, Urzędem Pracy, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym w Legnicy, firmą armatorską Unity Line,
– ciekawe specjalistyczne wycieczki zawodowoznawcze,
– współpraca z uczelniami wyższymi,
– patronat Międzynarodowej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu nad kierunkiem Technik Logistyki, a co za tym idzie wsparcie merytoryczne wykładowców, cykliczne spotkania uczniów z pracownikami Uczelni, udział młodzieży w zajęciach edukacyjnych na poziomie akademickim, zapoznanie z nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w laboratoriach inżynierii logistycznej.

SZKOLNE ŻYCIE

– prężnie działające koła, kluby, samorząd, wolontariat, PCK, Caritas,
– liczne imprezy, konkursy szkolne i międzyszkolne, olimpiady przedmiotowe, zawody sportowe.

DODATKOWE ATUTY

– hala sportowa,
– ksero dla uczniów,
– biblioteka z komputerową bazą danych o zasobach biblioteki,
– czytelnia ze stanowiskami komputerowymi i archiwum czasopism,
– sklepik ze stolikami do dyspozycji uczniów i nauczycieli,
– atrakcyjne kierunki kształcenia.

Nasze atuty
Zebrania z rodzicami

W dniu
18 listopada 2021 r.
(czwartek)
zapraszamy
Wszystkich Państwa
na

Rodziców klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych
o godzinie 17.00.

Skip to content