Lekcja otwarta o Francji

8 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie odbyła się lekcja otwarta dla nauczycieli naszej szkoły, którą wspólnie prowadziły panie Jolanta Przygoda oraz Magdalena Dygdałowicz. Lekcja była eksperymentem edukacyjnym. Panie zdecydowały się ukazać współpracę pomiędzy nauczycielami oraz ukazały korelację między nauczanymi przedmiotami zawodowymi. W ramach realizacji materiału nauczania z przedmiotów Geografia turystyczna i Obsługa turystyczna został przeprowadzony temat Francja jako kraj szczególnie atrakcyjny dla turystów pod względem położenia jak  i kuchni. Celem zajęć było poznanie charakterystycznych cech Francji jako kraju atrakcyjnego dla turystów oraz przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje dla zawodu technik obsługi turystycznej w zakresie kwalifikacji T.13. Nauczycielki, aby osiągnąć zamierzone cele, odwołały się do wiedzy uczniów zdobytej na poprzednich lekcjach, wykorzystały prezentację Power Point oraz platformę Kahoot. Uczniowie pogłębili wiedzę na temat walorów turystycznych Francji, zaznajomili się z czynnikami sprzyjającymi rozwojowi turystyki we Francji, poznali potrawy i zwyczaje związane z kuchnią francuską, degustowali i rozpoznawali sery, a na koniec wzięli udział w quizie, który stanowił istotne podsumowanie przeprowadzonej lekcji.

Skip to content