X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej

Konkurs Wiedzy Logistycznej

Dnia 14 marca br. uczennice kl. 4 BL brały udział w X Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej, organizowanym przez 3 najlepszą w Polsce niepubliczną uczelnię: Akademię WSB University z Dąbrowy Górniczej.

Pomimo ograniczeń organizatora (możliwość zgłoszenia tylko max 3 uczniów ze szkoły) chętnych było bardzo dużo – 260 uczestników z całej Polski.

Nagrodą za pierwsze trzy miejsca były indeksy uczelni oraz możliwość odbycia praktyk w międzynarodowej firmie spedycyjnej Gruber Logistics – rynkowego lidera. Konkurencja była zatem bardzo duża, a różnice w ilości uzyskanych punktach minimalne. Oprócz konkursu uczniowie uczestniczyli w szkoleniu związanym z symulacjami zapotrzebowania urządzeń transportu wewnętrznego dla danego typu magazynu, mogli poznać współczesne zagrożenia związane z działalnością przedsiębiorstw z sektora TSL, a dla opiekuna wycieczki przygotowano dodatkowo szkolenie z innowacyjnych metod aktywizujących proces dydaktyczny.

Gratulujemy Dominice Błaszkiewicz, Kras Natalii oraz Emilii Mielnik nominacji do tak renomowanego konkursu oraz uzyskania tak wysokich not i certyfikatów, życząc dalszych sukcesów.

Opiekun uczniów: Anna Żukrowska – Witek 

Skip to content