Informacja dla zdających część pisemną egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024 z wykorzystaniem stanowisk komputerowych.

Drodzy zdający, informujemy, że w terminie od 1 do 14 lipca 2024 r., w miejscu przeprowadzania części pisemnej egzaminu, będziecie mieli umożliwiony dostęp do treści rozwiązywanych przez Was zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi w części pisemnej egzaminu przeprowadzanej w sesji 2024 Lato w formie elektronicznej.
Zdający, którzy chcą uzyskać dostęp, muszą stawić się w szkole we wskazanym terminie w sekretariacie szkoły z dokumentem tożsamości w godz. 8:00 – 14:00
Skip to content