Klasa mundurowa

Absolwencie, dołącz do III Liceum Ogólnokształcącego i rozpocznij survivalową przygodę z klasą mundurową!

III Liceum Ogólnokształcące - Klasa Mundurowa

Klasa mundurowa tworzona jest z myślą o uczniach, którym poza nauką zależy na rozwoju sprawności fizycznej i cech przywódczych, umiejętności działania w zespole, umiejętności przydatnych w pracy w służbach mundurowych – wojsko, straż pożarna, policja, służba graniczna, a jednocześnie bliskie jest im poczucie patriotyzmu i postawa proobronna.

Wybierając tę klasę weźmiesz udział w obozach i manewrach wojskowych oraz warsztatach o tematyce proobronnej (musztra, szkolenie bojowe, terenoznawstwo), bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego. Będziesz miał przywilej noszenia munduru, zostaniesz zapoznany z ceremoniałem wojskowym, a w pierwszym roku nauki złożysz uroczyste ślubowanie. Jako uczeń tej klasy będziesz miał zajęcia z Edukacji mundurowej opartej na autorskim programie opracowanym dla tej klasy.

III Liceum Ogólnokształcące - Klasa Mundurowa

W pierwszym roku nauki najwięcej uwagi poświęcimy na: regulaminy i musztrę wojskową, szkolenie strzeleckie, spadochronowe, terenoznawstwo, ratownictwo medyczne i wysokościowe oraz zajęcia sprawnościowe np. wspinaczka. Zajęcia będą głównie odbywały się we współpracy z przedstawicielem Stowarzyszenia na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju oraz żołnierzami – członkami tego stowarzyszenia.

Część teoretyczna odbywać się będzie w szkole, a część praktyczna w różnych obiektach na terenie powiatu lubińskiego. W klasach programowo wyższych będą odbywały się zajęcia z zakresu szkolenia wojskowego realizowane we współpracy z 10. Brygadą Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie.

Ponadto w ramach współpracy z Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu planujemy udział uczniów w dniach otwartych koszar, uroczystościach wojskowych i wydarzeniach z życia uczelni, a także wizyty przedstawicieli uczelni w naszej szkole.

Przed Tobą wspaniała przygoda – obozy przetrwania, wspinaczka, biwaki nocne, warsztaty z ratownictwa medycznego i spadochronowego, udział w symulacjach akcji ratowniczych na wysokościach z udziałem Straży Pożarnej – wszystko to będzie organizowane, przy współpracy z jednostkami wojskowymi i różnymi organizacjami, na terenie Lubina i w jego okolicy.

Na początku roku szkolnego klasa mundurowa weźmie udział w obozie integracyjnym, podczas którego odbędą się zajęcia poświęcone musztrze i szkoleniu strzeleckiemu oraz terenoznawstwu.

Możliwość ukończenia kursów:

 • Kwalifikowana Pierwsza Pomoc,
 • Podstawowy Kurs Strażacki,
 • spadochronowy,
 • samoobrony,
 • strzelectwa i obsługi broni sportowej.

III Liceum Ogólnokształcące - Klasa Mundurowa

Oczywiście priorytetem będzie dla nas dobre przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach pomaturalnych i wyższych.

Pamiętaj!

Wybierając tę klasę nie musisz w przyszłości pracować w służbach mundurowych, zdajesz maturę identyczną jak w innych klasach licealnych, przedmioty rozszerzone dają Ci możliwość kształcenia na różnych kierunkach.

PERSPEKTYWY DALSZEJ NAUKI


Absolwenci liceum ogólnokształcącego mogą kontynuować naukę:

 • na uniwersytetach,
 • na politechnikach,
 • w Akademii Wychowania Fizycznego,
 • w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • w Akademii Sztuki Wojennej,
 • w Wojskowej Akademii Technicznej,
 • na innych uczelniach wojskowych i policyjnych,
 • w szkołach pomaturalnych i policealnych.

III Liceum Ogólnokształcące - Klasa Mundurowa

PROPONOWANE KIERUNKI STUDIÓW:

administracja bezpieczeństwa, administracja wojskowa, obronność państwa, kryminologia, resocjalizacja, służby porządku publicznego, bezpieczeństwo narodowe, fizjoterapia, kosmetologia, terapia zajęciowa, prawo, pedagogika o specjalności np. z wychowania obronnego, prewencji kryminalnej, profilaktyki, mikrobiologia, ochrona środowiska, turystyka, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym i wiele innych.

WSTĄP W NASZE SZEREGI! CZEKAMY NA CIEBIE! DO ZOBACZENIA!

Przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka, język angielski.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, biologia/WOS (wyższa ocena).

Zobacz nas w akcji

Odtwórz wideo

III Liceum Ogólnokształcące - Klasa Mundurowa - galeria zdjęć

Skip to content