„Europejskie praktyki zawodowe” – spotkanie

14 czerwca 2018 odbyło się w szkole spotkanie podsumowujące zagraniczne praktyki zawodowe, w których uczestniczyli nasi uczniowie.

Na wstępie pan Marek Prokopowicz, koordynator projektu Erasmusa „Europejskie praktyki zawodowe” opowiedział o idei takich praktyk i poinformował, że już od września 2018 r. rusza kolejny projekt.

Następnie panie Inga Kruk i Ewa Waśniewska opowiedziały o przebiegu praktyk we włoskiej Bolonii i na Malcie, które odbyły się w marcu tego roku.

Na koniec pan dyrektor Bogdan Dudek wręczył uczniom certyfikaty

potwierdzające odbycie zagranicznej praktyki zawodowej.

Więcej na naszym facebooku:

Skip to content