78 Rocznica Bitwy pod Lenino

W dniu 12 października 2021 roku we Wrocławiu odbyły się uroczystości upamiętniające 78. Rocznicę Bitwy pod Lenino oraz chrzest bojowy I Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Wraz z członkami Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych reprezentacja klas mundurowych wzięła udział w obchodach wspomnianych wydarzeń. Uczniowie naszej szkoły mieli honor i zaszczyt opiekowania się kombatanckimi sztandarami, złożyć kwiaty pod pomnikiem na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu.
Wspólny wyjazd wraz z kombatantami, którzy pamiętali tamte wydarzenia, był dla naszych uczniów wyjątkową lekcją historii.

Zebrania z rodzicami

W dniu
18 listopada 2021 r.
(czwartek)
zapraszamy
Wszystkich Państwa
na

Rodziców klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych
o godzinie 17.00.

Skip to content